TIU ALJABAR CPNS 2019 - catatanarif -->

Wednesday, October 30, 2019

TIU ALJABAR CPNS 2019


 1. 3,6,9,12,27,24,

  1. 32,48
  2. 48,32
  3. 81,32
  4. 81,48
  5. 81,36
 2. jika x=2y-4 dan y adalah bilangan yang habis dibagi 4 dan nilainya diantara 3 dan 7 maka pernyataan yang tepat adalah??

  1. x lebih besar y
  2. x lebih kecil y
  3. x = y
  4. y = 2x
  5. x lebih besar 2y
 3. jika x adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 2 dan (x)-y=4, maka xy=...??

  1. -3
  2. -2
  3. 0
  4. 1
  5. 2
 4. jika p,q, dan r adalah bilangan bulat positif kurang dari 25 yang tidak habis dibagi 3, tetapi habis dibagi 5, dan p‹ q‹ r, maka nilai dari pq-r=

  1. 10
  2. 15
  3. 25
  4. 30
  5. 50
 5. jika x+y=1, y+z=2, dan x+z=3. Maka nilai x+y+z=
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
 6. jika 124 + 112 = 1a maka akar a???
 1. 2
 2. 2 akar 2
 3. 3
 4. 3 akar 4
 5. 4


Comments


EmoticonEmoticon